Zástupci společnosti:

 • Martin Štěpanovský                     

 • Tel: +420 733 133 887   

 • Registrovaný zprostředkovatel 

 • FACR: RZ108                                     

 • SFZ: 1417283                          

 • TheFA: IMS004286             

 • Jan Hušbauer                               

 • Tel: +420 775 071 777          

 • Jednatel

Adresa (sídlo společnosti):

 • Bráfova 20 Třebíč, Czech republic

IČO:

 • 01945718

Kancelář:

 • Újezd 450/40, Malá Strana, Praha 1, 118 00 

E-mail:


Společnost V&M Agency, s.r.o. splnila veškeré podmínky nutné k registraci a na základě této skutečnosti byla s účinností od 18.12.2017 v souladu s § 4 odst. 7 Zprostředkovatelského řádu zaregistrována v Elektronickém informačním systému FAČR jako Registrovaný zprostředkovatel s tím, že jí bylo přiděleno registrační číslo RZ082.