V&M agency,s.r.o.

Zástupci společnosti:

  • Martin Štěpanovský                      Tel: +420 733 133 887    Registrovaný zprostředkovatel         FACR: RZ108                                      SFZ: 1417283                           TheFA: IMS004286             

  • Jan Hušbauer                                Tel: +420 775 071 777

  • JUDr. Miroslav Zvěřina    Registrovaný zprostředkovatel FACR: RZ081

Adresa (sídlo společnosti):

Bráfova 20 Třebíč, Czech republic

IČO: 01945718

Kancelář: Újezd 450/40, Malá Strana, Praha 1, 118 00 

E-mail:
sport@vmagency.cz

Skype:

Sledujte nás


Společnost V&M Agency, s.r.o. splnila veškeré podmínky nutné k registraci a na základě této skutečnosti byla s účinností od 18.12.2017 v souladu s § 4 odst. 7 Zprostředkovatelského řádu zaregistrována v Elektronickém informačním systému FAČR jako Registrovaný zprostředkovatel s tím, že jí bylo přiděleno registrační číslo RZ082.